2022. május 18. szerda Alexandra, Erik

Napkelte: 5:03 Napnyugta: 20:18

CHF CHF 367,61
EUR EUR 385,28
USD USD 366,65

Ön nincs bejelentkezve, kérjük jelentkezzen be:

Jogi nyilatkozat


JOGI NYILATKOZATOK ÉS SZABÁLYZATOK

Érvényes: 2012. november 5-től

 1. Általános rendelkezések
 2. Definiciók
 3. Felhasználási feltételek
  1. Általános rendelkezések
  2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
  3. A regisztráció
  4. A Szolgáltatás elemei és a tipptár oldal elérhető funkciói
  5. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
  6. Felelősség 

 4. Adatkezelési szabályzat
  1. Bevezetés
  2. Definíciók
  3. Alapelvek az adatkezelés során
  4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
   1. A tipptár oldal Nem regisztrált felhasználóinak adatai
   2. Kapcsolatfelvétel és ügyféllevelezés adatai
   3. A tipptár oldal Regisztrált felhasználóinak adatai
   4. Eseménytár szolgáltatás adatai
   5. Egyéb adatkezelés
  5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  6. Jogorvoslati lehetőségek
  7. Az Adatkezelő adatai és elérhetősége
 5. Fórum és blogszabályzat
  1. Általános rendelkezések
  2. Részletes szabályok
  3. Moderálási alapelvek
  4. Egyéb rendelkezések

I. Általános rendelkezések

A MIG-ráció Kft. az alábbi Jogi nyilatkozatok és szabályzatok című dokumentumban foglalja össze a tipptár (www.tipptar.hu és a www.tipptár.hu) domainhez kapcsolódó irányelveket, szabályokat, kötelezettségeket és jogosultságokat.

A Jogi nyilatkozatok és Szabályzatok című dokumentum részei:

  • Definíciók
  • Felhasználási feltételek
  • Adatkezelési szabályzat
  • Fórum és blogszabályzat

A tipptár oldalon a Jogi nyilatkozatok és szabályzatok dokumentum rövidített megnevezése Jogi nyilatkozat, mely a regisztrációs űrlapról és a tipptár főoldaláról érhető el.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Jogi nyilatkozatok és szabályzatok módosítására. A módosításról a http://tipptar.hu/cikkek/tipptar-hirek oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Jogi nyilatkozatok és Szabályzatok módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatok dokumentumból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Szabályzat, Fórum és blogszabályzat) a Jogi nyilatkozatok és szabályzatok részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
Jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatok a tipptár weboldal minden aldomainjára érvényesek, azonban minden aldomain rendelkezhet saját jogi nyilatkozattal, melyben az aldomainre vonatkozó speciális irányelvek, szabályok találhatók. Ezen speciális szabályok nem lehetnek ellentmondóak a jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatok dokumentumban foglaltaknak.

II. Definíciók 

tipptár, tipptár oldal

A tipptar.hu, tipptár.hu domain névhez kapcsolódó összes tartalom beleértve az aldomaineket is

Felhasználói tartalmak

Fórum és blogszabályzat keretei között a Regisztrált felhasználók által tipptár weboldalon közzétett írások, vélemények, hozzászólások, értékelések; képek.

tipptár aloldal

tipptar.hu domain aldomainje (valami.tipptar.hu)

Nem regisztrált felhasználó

Minden olyan természetes személy, aki a tipptár-at látogatja, és nem rendelkezik tipptár regisztrációval vagy az adott látogatás alkalmával nincs bejelentkezve a tipptár weboldalon.

Regisztrált felhasználó

Minden olyan természetes személy, aki rendelkezik tipptár regisztrációval és az adott látogatás alkalmával bejelentkezik a tipptár weboldalon

Felhasználó

A Nem regisztrált felhasználók és Regisztrált felhasználók együttesen.

Privát üzenet

A Fórum szolgáltatás keretei között, a regisztrált felhasználóknak küldött személyes üzenet, mely tartalmazza a feladó – szintén regisztrált felhasználó – e-mail címét és üzenetét, azonban a címzett e-mail címe nem válik publikussá a feladó számára.

Szolgáltató

MIG-ráció Kft. (1028 Budapest, Zsolnay Vilmos 14 2/3)

III. Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek a Szolgáltató által üzemeltetett tipptár weboldal információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, a továbbiakban: Szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási feltételek feltételeit.

2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Szolgáltatás célja a Felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben, olyan témakörökben, amelyek iránt a Felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.

A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; nyilvános fórumok és blogok  szolgáltatás igénybevételéhez felület biztosítása.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy tipptár bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Szolgáltató kijelenti, hogy a tipptár oldalon saját tartalomként közzétett írásokban található linkek kizárólag a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

3. A regisztráció

A tipptár oldal egyes funkcióit, szolgáltatásait, egyes tartalmakat, és bizonyos aloldalakat kizárólag Regisztrált felhasználók vehetik igénybe, illetve látogathatják. A regisztráció része annak megerősítése, hogy a Felhasználó ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jogi nyilatkozatok és szabályzatok című dokumentumban foglaltakat.

A regisztráció lépései:

  • A Felhasználó a regisztrációt a tipptár oldal Regisztráció menüpontjában, az ott szereplő, kötelező adatmezők hiánytalan kitöltésével indíthatja el. Amennyiben a kötelező adatmezők nem kerülnek teljes körűen kitöltésre, vagy a Felhasználó – a Szolgáltató adatbázisában már szereplő – egyedi azonosító adatokkal megegyező adatokat ad meg, úgy a regisztrációs űrlap kitöltését, a nem megfelelő adatmezők tartalmának javítását újra kell kezdenie.
  • Ezt követően a megadott adatok között kötelező adatként bekért e-mail cím ellenőrzésére kerül sor oly módon, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címre egy automatikus verifikációs üzenet kerül kiküldésre, mely üzenetben található linken keresztül a Felhasználónak el kell jutnia a tipptár oldal regisztrációs felületén található második űrlapra.
  • A regisztráció további részében kerül sor a nem azonosításhoz szükséges kötelező és nem kötelező adatok, illetve a profil egyes jellemzőinek megadására, majd a regisztráció aktiválására.

A regisztrációt követően a Szolgáltató adatbázisában rögzíti a Regisztrált felhasználó adatait. A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen a Regisztrált felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.

A Regisztrált felhasználó a regisztrációval egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a regisztráció bármely lépésében megadott adatok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.
A regisztrációval a Regisztrált felhasználó beleegyezik, hogy a regisztrációs adatok között megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön, azonban Regisztrált felhasználónak jogában áll az ilyen hirdetéseket letiltani a Saját fiókjában.

Regisztrált felhasználó a regisztrációval egyidejűleg magára vonatkozóan kötelezően elismeri, hogy a jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatokban foglaltak megszegése esetén regisztrációs adatai törlésre kerülhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói profil törléséből eredő károkért, amennyiben a profil törlésére a fenti dokumentumban leírtak be nem tartásából adódóan, vagy jogszabály megsértése miatt kerül sor.

A regisztráció során létrejövő saját fiókban a Regisztrált felhasználó, az általa rögzített adatokat bármikor tudja módosítani. A regisztráció törlésére vonatkozó igényt írásban, a tipptar@tipptar.hu e-mail címre továbbított üzenetben szükséges rögzíteni. Az igény beérkezését követő 10 munkanapon belül Szolgáltató a felhasználói profilt köteles törölni.

 4. A Szolgáltatás elemei és a tipptár oldal elérhető funkciói

Funkció/ szolgáltatás megnevezése

Leírás

Hírlevél

A regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a Szolgáltató által küldött hírlevelek fogadására, mely hírlevelek a tipptár oldal szolgáltatásai, hírei és funkciói leírásán túl hirdetéseket is tartalmazhatnak. A Hírlevél szolgáltatásról a Regisztrált felhasználó bármikor leiratkozhat a Saját fiókjában.

Kalkulátorok

A Felhasználó bizonyos, kalkuláció céljától függő adatok megadásával, a Szolgáltató által meghatározott algoritmusok alapján tájékoztató jellegű információkat tud generálni a kalkulátorokban.

Fórum és blog

A Felhasználók részére nyújtott szolgáltatás, melynek keretén belül a Regisztrált felhasználok Felhasználói tartalmakat tehetnek közzé a tipptár weboldalon, egyrészt a hírek/cikkek kommentezése révén, másrészt az adott tipptár aloldal Fórum oldalán. A szolgáltatás keretein belül a Regisztrált felhasználó jogosult saját topik indítására, hozzászólásokra, privát üzenetet küldésére. A Nem regisztrált felhasználónak a Fórum szolgáltatás keretei között olvasási joga van.

A Fórum és blog szolgáltatás részletes szabályai a Fórum és blogszabályzatban kerülnek rögzítésre.

Szolgáltatói tartalom

A tipptár oldalon közzétételre kerülhetnek termékeket és/vagy szolgáltatásokat bemutató, értékelő és tesztelő, célközönség számára hírértékű tartalmak. A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, tényszerű adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy link útján, a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, gyors és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

Eseménytár

Az Eseménytár funkció Regisztrált felhasználók számára érhető el a Saját fiókon keresztül. A szolgáltatás célja különböző típusú, személyre szabott emlékeztetők tárolása és küldése a Regisztrált felhasználó számára. Emlékeztető típusok pl. Születésnap, Házassági évforduló, Névnap, stb. 

Keresők

A tipptár oldalon található, tematikus rendezésű adatbázisok, mely adatbázisokban a Felhasználó az aloldalhoz kapcsolódó témájú szolgáltatók listájában böngészhet az általa megadott kereső kulcsok alapján.

Névnaptár

Speciálisan a névnapokra épülő adatbázis, mely több különböző nézetben érhető el a Felhasználók számára. A Felhasználóknak lehetőségük van az adatbázisban történő szűrésre. A Regisztrált felhasználó a kiválasztott névnapot, illetve dátumot az Eseménytárban rögzítheti.

5. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatokban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatói tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg.

A Szolgáltatói tartalmak semmilyen formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve az alábbi eseteket:

 • a rendeltetésszerű használattal járó olvasás, képernyőn történő megjelenítés és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés,
 • a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementés és kinyomtatás.

A Szolgáltatás a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható. A Felhasználó köteles továbbá betartani a jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatokban foglaltakat. A Szolgáltató jogosult a szükséges jogi lépéseket megtenni, amennyiben valamely Felhasználó a jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatok rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetőleg visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást.

6. Felelősség

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.

A Szolgáltató nem vonható felelősségre a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, pl. az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, bármilyen eredetű technikai leállás, mások által elhelyezett kárt okozó alkalmazások vagy programok.

A tipptár oldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató, vagy a vele kapcsolatban álló Alvállalkozó tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a tipptár oldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve a linkeken keresztül meghívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

A Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

IV. Adatkezelési szabályzat

1. Bevezetés

A Szolgáltató (a továbbiakban lásd még Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el ezen adatkezelési szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Jogi nyilatkozatok és szabályzatokban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató  Felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályzat tartalmazza a Szolgáltatót adatkezelési elveit és azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv.,adatvédelmi törvény);
 • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 

A Szolgáltató az tipptar.hu és a tipptár.hu címen elérhető honlapjainak adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://tipptar.hu/jogi-nyilatkozat címen.

2. Definíciók

Érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Személyes adat

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Tiltakozás

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegjelölés

az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Harmadik ország

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 3. Alapelvek az adatkezelés során

 Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt jogszabály elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Személyes adatkezelésre csak a következők szerint van lehetőség:

 • meghatározott célból,
 • jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében,
 • az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas,
 • a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig,
 • megfelelő tájékoztatáson kell, hogy alapuljon,
 • pontosak, teljesek és szükséges időszerűek,
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy a Felhasználót csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Szolgáltató köteles az adatkezelésnek minden szakaszában megfelelni a fentieknek, továbbá az adatfelvételt és kezelést tisztességesen végezni.

A Felhasználóval az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználót tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha a Felhasználó adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy a jogszabály az megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden személyes adatra nézve teljesülnek.

A Felhasználó a személyes adatok törlését vagy módosítását e-mail útján, az tipptar@tipptar.hu címen kérheti.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl.arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Amennyiben valamely Regisztrált felhasználó regisztrációját törli, vagy bármely okból törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A tipptár tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Felhasználóinkat. Felhívjuk a tipptár részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

a) A tipptar oldal Felhasználóinak az oldal látogatása során kezelt adatai

Adatkezelés célja

a honlap látogatása során a Szolgáltató a Szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

Adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre

dátum, időpont, a Felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a Felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Adatkezelés időtartama

a honlap megtekintésétől számított 30 nap

 A Google Analytics külső szervere segíti a tipptár oldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http//:www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

 A tipptar oldalon külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tudnak felvilágosítást adni  a  http://www.google.com/adsense címen található elérhetőségen.

A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testreszabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: http://www.google.hu/ads/preferences/

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett  cookie-t, a . cookie kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását.

A külső szolgáltató a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a cookie-ké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

b) Kapcsolatfelvétel és ügyféllevelezés

A Felhasználók a tipptár oldal és aloldalainak szerkesztőivel a Kapcsolat menüponton keresztül vagy az Impresszumban megadott e-mail elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni.

Adatkezelés célja

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a tipptár aloldalak szerkesztőivel

Adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre

név, e-mail cím, az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Adatkezelés
időtartama

az adatközléstől számított 2 év

c) A tipptár oldal Regisztrált felhasználóinak adatai

A tipptár egyes szolgáltatásai csak Regisztrált felhasználók számára érhetők el.

Adatkezelés célja

a Regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, személyre szabott kiszolgálása, a szolgáltatás testre szabása, hírlevél küldése, elektronikus hirdetés küldése, visszaélések megelőzése és felderítése, eseménytár és fórum használatának engedélyezése, ill. privát üzenet fogadásának engedélyezése

Adatkezelés jogalapja

a Regisztrált felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. §-a, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése

Kezelt adatok köre

vezetéknév, keresztnév,felhasználói név, jelszó, e-mail cím, cím, telefonszám, születési dátum, nem, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, a fórum és blog szolgáltatásában történő hozzászólási lehetőség, a fórum szolgáltatáson keresztül küldött privát üzenetek fogadásának lehetősége, a regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja és IP címe

Adatkezelés
időtartama

az utolsó belépéstől számított 36 hónap

A felhasználók feliratkozhatnak a hírlevelekre, a hírlevelekről leiratkozni a saját fiókban lehetséges. A személyes adatok módosítására szintén a saját fiókban van lehetőség.

d) Eseménytár szolgáltatás adatai

Adatkezelés célja

a látogatók által rögzített adatok alapján értesítők, emlékeztetők küldése a regisztráció során megadott e-mail címre

Adatkezelés jogalapja

az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Kezelt adatok köre

esemény típusa, kihez kötődik, ismétlődés, év, hónap, nap, értesítés időpontja, esemény leírása

Adatkezelés
időtartama

az utolsó belépéstől számított 36 hónap

Amennyiben a Felhasználó harmadik személy – azonosításra alkalmas – adatait rögzíti az Eseménytárban, köteles az érintett személy hozzájárulását beszerezni.

e) Egyéb adatkezelés

A jelen szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről a szolgáltató az adatfelvételekor köteles tájékoztatni a Felhasználót.

Az Adatkezelőt bármely hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti.

Amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, az Adatkezelő a kezelt személyes adatok közül csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, vagy olyan üzemeltetési szolgáltatást vesz igénybe, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága).

6. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését a 3. Alapelvek az adatkezelés során pontban leírtaknak megfelelően.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 munkanapon belül, e-mailben köteles tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részére.

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha:

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, valamint az intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül– bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 06-1-475-7100
Fax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu

7. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: MIG-ráció Kft.

Székhely: 1028 Budapest, Zsolnay Vilmos 14 2/3.
Cégjegyzékszám: 01-09-945816
E-mail: tipptar@tipptar.hu

V. Fórum és Blogszabályzat

Általános rendelkezések

A tipptár oldalon a  fórum szolgáltatás keretén  belül a Regisztrált Felhasználók jelen szabályzat keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé. A szolgáltatást a MIG-ráció Kft (továbbiakban: Szolgáltató) nyújtja a Fórum és blogszabályzatban leírt feltételekkel.

A Felhasználói Tartalmak közzétételének feltétele a tipptár weboldalon történő regisztráció.

A Regisztrált Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen szabályzat tartalmaz Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Fórum és blogszabályzatba ütközik, a Szolgáltató jogosult a a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve az adott Regisztrált Felhasználó fórumszolgáltatásból történő kitiltásáról.

A szolgáltatást mindenki csak saját felelősségedre használhatja. Regisztrált Felhasználó felelős a felhasználói névvel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

Valamennyi fórumos aktivitásért, amely a Regisztrált Felhasználói neve alatt történik, a Regisztrált Felhasználó a felelős. Amennyiben a Regisztrált Felhasználó tudomásodra jut, hogy ezen adatait más személy illetéktelenül használja, a Regisztrált Felhasználó köteles ezt a forum@tipptar.hu e-mail címen jelezni a Szolgáltató felé.

Részletes szabályok

A Regisztrált Felhasználók szabadon és általuk a regisztrációnál rögzített Felhasználónéven írnak az adott fórumban, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. A Fórumokon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így a vállalat semmilyen értelemben nem vonható felelősségre a Fórumon elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.

 • Regisztrált Felhasználó nem tehet közzé olyan információkat, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
 • Regisztrált Felhasználó nem tehet közzé olyan információt amely reklámtevékenység folytatásának minösül.
 • Regisztrált Felhasználó nem helyezhet el a Fórumon az olvasó-,vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.

Tilos

 • a Felhasználói Tartalmakban trágár kifejezéseket, megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
 • a személyeskedés, különösen ami egy másik Felhasználót zavarhat kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt
 • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni
 • mások befeketítésére alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
 • mások szerzői jogát sérthető tartalmakat elhelyezni,
 • mások személyes adatait közzétenni
 • obszcén / pornográf tartalmakat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni / keresni
 • olyan termékeket kínálni / keresni, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg
 • olyan termékeket kínálni / keresni  amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak),
 • a moderátorok döntését kritizálni és a törölt hozzászólásokat újra rögzíteni;
 • vállalkozások termékeit / jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni

 Moderálási Alapelvek

 A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, melyek a Fórum és blogszabályzatba ütköznek. A moderátorok jogosultak  egyes hozzászólások törlésére, de akár a Regisztrált Felhasználó fórumszolgáltatáshoz kapcsolódó jogosultságát is megszüntethetik.

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Regisztrált Felhasználók jogosultságait korlátozhatják.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére.

A Felhasználók segíthetik a moderátorok munkáját azzal, hogy amennyiben a tipptár oldal bármely aloldalának fórumában elérhető valamely információ jogsértő, azt jelzi a szolgáltató felé a forum @tipptar.hu e-mail címen. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a moderálással kapcsolatos döntéseiket.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.

A Szolgáltató jelen Fórumszabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a Felhasználók értesítést kapnak a tipptár weboldalon

 

tipptár